С БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАПРАВЕНОТО ДАРЕНИЕ!

С огромна благодарност споделяме новината, че училището по изкуства в град Добрич е сред избраните „места, където платната на Лиляна Дичева да продължат да живеят и възпитават в естетически и човешки ценности“ по думите на Албена Пъневска – основател на фондация „За хората“ и основен координатор на дарението. Картината със заглавие „Климент Дичев“, нарисувана от жената на големия български писател, драматург, сценарист Стефан Дичев е вече при нас – „част от дарението, направено по волята на сина на художничката – културолога Ивайло Дичев, който предоставя на фондация „За хората“ възможност да организира безвъзмездно дарението на творбите на майка си. В изпълнение на неговата воля те са дарени  в различни кътчета на страната, за да бъдат съхранени и за да внесат художествен колорит. Защото именно човеците и човеколюбието са онова, което вълнува твореца Лиляна Дичева.“

Изказваме своята признателност към Фондацията „За хората“!