XI Национална олимпиада по гражданско образование

Геновева Димитрова от 9 клас, ще представи училището ни на XI Национална олимпиада по гражданско образование в гр. Русе от 13 до 15 април 2018 г. Нейният проект е сред 40-те отличени от Националната комисия в трета възрастова група.

Желаем успех на Геновева и нейният ръководител Димитър Димитров!