VII Национална конференция по гражданско образование „Семейство, училище, общество”

За седма поредна година училището ни бе организатор и домакин на Националната конференция по гражданско образование „Семейство, училище, общество”, част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците към МОН.
За втора година провеждането на форума беше неприсъствено. Въпреки начина си на провеждане Конференцията, за поредна година, се радва на много участници. Изпратените творби, в петте категории – есе/разказ, проект, презентация, драматизация , рисунка и
плакат, и в трите възрастови групи, бяха над 250 от 50 населени места от всички краища на страната.
До заключителния етап достигнаха 90 творби от 43 училища от трите
възрастови групи. Изпратените творби са отлично подготвени, с много силни и въздействащи послания, с ясната заявка на творците си като млади граждани да променят света по един хуманен и устойчив начин. Предвид промените, настъпили в живота вследствие на пандемията от COVID-19, акцентът тази година бе поставен върху теми, свързани с обучението в електронна среда от разстояние – аспекти, въздействия, участие на семейството в процеса, отражението му в обществото.
Единствената среща, която се състоя, беше между участниците от трета възрастова група и членовете на журито. Срещата беше онлайн.
Наградените произведения в трите възрастови групи са 45.
Членовете на журито са видни представители на научните и културни среди в страната – проф. д-р Димитрина Каменова; проф. д.п.н. Николай Колишев; Светлана Василева – началник на РУО, гр. Добрич; Димитър Дуков – журналист и общественик; д-р Кремена Митева – директор на Дом -паметник “Йордан Йовков“; Невяна Христова – директор на РБ ”Дора Габе”.
Като заключение ще цитираме думите на проф. д-р Каменова:
“Да открием седмото издание на Конференцията и да започнем с подготовката на осмото, защото младите хора имат нужда от такива форуми, на които да изразяват активната си гражданска позиция и вижданията си по актуални проблеми на обществото.“