Oткриване на уч. 2020/2021 г.

Графикът, по който ще протече откриването на новата 2020/2021 учебна година на 15-ти септември, е определен както следва:
 
09:00ч. – Посрещане на децата от подготвителна група, първокласниците и тържествено откриване на новата учебна година /само за децата от ПГ и първокласници/;
09:30ч. – влизат учениците от II-ри до IV-ти клас;
10:00ч. – влизат учениците от V-ти до VII-ми клас в определените за тях класни стаи;
11:30ч. – влизат учениците от VIII-ми до XII-ти клас  в определените за тях класни стаи. 

Всеки класен ръководител ще посрещне класа си в определения по-горе час и учениците ще бъдат информани за стаята и учебната програма.

Ръководството на училището умолява всички родители да не изпращат деца със симптоми, характерни за респираторни заболявания /температура, кашлица, хрема/ на училище. 

Напомняме, че временните противоепидемични мерки на територията на Република България (съгл. Заповед РД-01-489/ 31.08.2020 проф. д-р Костадин Ангелов, дм, Министър на здравеопазването) са все още в сила и учениците трябва да си носят лични предпазни средства (напр.: маски, шлемове, др.)