II място в Национална олимпиада „Знам и мога“

Грациела Герасимова (IV „б“), с учители Анета Райкова и Татяна Радова, се класира на второ място, при голяма конкуренция, на Областния кръг в Националната олимпиада за четвъртокласници „ЗНАМ И МОГА“.

Четвъртокласничката показа своите знания и умения за осмисляне и
обобщаване на учебното съдържание по различни учебни предмети в
начален етап.
Благодарение на упорития труд, подготовка, подкрепата и мотивацията от учителите и семейството, Грациела има медали и от престижното състезание „МОЯТА РОДИНА“, което се провежда в няколко кръга през учебната година.
Финалист е и в състезанието на Сдружението на българските начални учители (СБНУ), както и в Националното състезание „Ключът на музиката“.

Всички се радваме и гордеем с успехите й!
Мечтай и сбъдвай мечтите си, мило дете!