I „a“ с послание „Нека бъдем добри и благородни“

Интердисциплинарният урок на I „а“ клас „Коледна математика“, който беше съвкупност от знания, умения, емоции и приповдигнато предпразнично настроение, стана причина за една спонтанна инициатива от страна на родителите. Дарителска акция бе предприета, продиктувана от желанието да възпитаме от ранна възраст у своите деца чувство на милосърдие, съпричастност и доброта.
Събраната сума от 380 лв. децата, заедно с представител на родителите, предадоха на Директора на училището г-жа Петя Георгиева. Учениците бяха много развълнувани и изразиха по детски своето желание да помогнат на другари в нужда, за да бъдат по-светли и по-топли и техните празници.