I място на областен кръг на олимпиада по математика

Яна Вутова (VI „a“) отново покорява математически върхове.
Тя спечели първо място на Областния кръг на Националната олимпиада по математика с общо 17т. (макс. 21т.)
Областният кръг на Националната олимпиада по математика се проведе на 13.02.2021г. в ПМГ „Иван Вазов“.
Във възрастова група VI клас бяха класирани едва 9 деца от цялата област.
Имахме класирани участници и във възрастови групи IV и V клас, които също се представиха достойно.
Пожелаваме още много успехи на нашите таланти и в математиката.