Трети клас и програма „Детско полицейско управление“

На 31 октомври 2018г., учениците от 3 клас, които участват в програма „Детско полицейско управление“ с ръководители инсп. Нели Павловска и инсп. Валентин Димитров, посетиха Административен съд – Добрич.
В този Ден на отворени врати, учениците присъстваха на лекция проведена от съдебни служители, на която се запознаха с работата на правосъдната система и със задачите на Административния съд – да гарантира лесен достъп до правосъдие и максимална защита интересите на гражданите и организациите.
Учениците с огромен интерес разгледаха съдебните зали и зададоха своите въпроси.