„Ще бием и прогоним всеки враг, който пречи на обединението на България!“

Състезание, посветено на 3-ти март- Националния празник на България, с надслов „Ще бием и прогоним всеки враг, който пречи за обединението на България!“ събра заедно ученици, учители и представители на РИМ, гр. Добрич. Състезанието бе организирано и осъществено от учителите по история – Св. Николова и Ив. Бошнакова.
Участниците, ученици от 7 до 12 клас, бяха разделени в три отбора -„Свобода“, „Независимост“ и „Съединение“ . Тяхното представяне бе журирано от Цветан Цветанов, Надежда Илиева от РИМ, гр.Добрич и В. Борисова, зам.-директор в училището ни.

В първи кръг отборите имаха за задача да разпознаят известни картини, изобразяващи значим момент от българската история, и да представят историческото събитие. Учениците от 10 „б“ – Божена –Христина и Селин и Мелисса 12 „б“ бяха подготвили реплики на худ. произведения на изобразителното изкуство.

Във втори кръг задача бе да разпознаят стихотворения, рецитирани от Петър, Иван, Симона от 7 клас. Отново трябваше да бъде представено историческото събитие, вдъхновило поетите ни.

Третият кръг бе свързан с разпознаване на песен, посветена на историческо събитие. Музикалните „загадки“ бяха представени от учениците от 10 „а“ клас, под диригентството на С. Павлова.

Четвърти кръг – въпроси, свързани с историята на България. Всички отбори показаха изключителни знания, но Павел от 11 „б“ направи силно впечатление със забележителните си познания по родна история. За това си представяне той бе награден от Цветан Цветанов с възможността цялото му семейство да посети РИМ за една специално организирана визита.

Филмов бе петият кръг – откъсите от филми се харесаха на участниците и публиката.
Както при всяко състезание, така и днес имаше част „въпроси към публиката“. Всеки, отговорил правилно на поставения въпрос, получи награда.
След достойното си представяне отборите бяха класирани и наградени от директора – Петя Георгиева.
Тези прояви се превърнаха в традиционни за училището ни, но тази година различното бе вплитането на изкуството и на талантите на нашите възпитаници в пресъздаване на исторически моменти.
Тези прояви подхранват националния дух на учениците, събуждат чувството на принадлежност към една борбена нация и възпитават силна емоционална връзка с родината.