Четвърта визита по Проекта „Училищни радиовълни“ от програма „Еразъм +“

Екип от учители и ученици от СУ “Св. Климент Охридски“ посети гр. Брага (разположен в провинция Миньо), Португалия. Визитата бе част от работата ни по проекта „Училищни радиовълни“. Там нашата група имаше щастието да се радва на изключително топло посрещане и прекрасни преживявания.

Темата на поредната, четвърта среща, на участницие в проекта бе „Europe and beyond”. Първият ден екипът посети училището-домакин, Agrupamento de Escolas de Maximinos.

След обиколката на училището всички участници от България, Полша, Унгария, Испания и Португалия, които у дома бяха подготвили предварително презентации, представиха своето училище, град и държава и разказаха за себе си. Последваха забавни, интересни и нестандартни дейности за опознаване и всички – ученици и учители – сe забавляваха и сприятелиха. След това бе проведен журналистически уъркшоп, където учениците събрани в хетерогенни групи изготвиха въпроси свързани с Европа и нейното бъдеще и професията на журналиста. После екипът посети местното радио и телевизия, Antena Mincho, и децата интервюираха журналистите с изготвените от тях въпроси.

На втория ден от визитата участниците в проекта бяха посрещнати лично от кмета на град Брага в кметството. Той ги приветства с „Добре дошли“ и ги поздрави за участието в проекта и ролята им за популяризирането на ценностите Европа и Европейския съюз. През останалата част от деня екипът направи туристическа обиколка на град Брага с екскурзовод, запозна се с културните и исторически забележителности и научи много интересни неща за историята на Брага и Португалия.

Третият ден бе посветен на град Порто. Преди обед групата посети Alfandega do Porto, сграда, в която се помещават музей на комуникацията, зали за културни събития и радио и телевизионно студиа. Междуна

родният екип на проекта  бе разделен на две групи и децата и учителите участваха в истински радио и телевизионно предавания. Участниците получиха различни роли – някои бяха журналисти, други гости на предаването. Имаше оператори, режисьори, звукови режисьори, тон оператори. Всичко беше записано професионално на CD, като истинско радио и ТВ предаване. „Чувството е неописуемо. Бяхме под светлините на прожекторите в истинско студио. “ – споделя екипът.

В останалата част на деня екипът разгледа древния град Порто – пристанището, историческия център, известен с красивите си къщи и барокови църкви, великолепните градини и площади.

Четвъртият ден беше изцяло посветен на дискусия за Европа и нейното бъдеще. Децата отговаряха на въпроси свързани с географията и историята на държавите участници в проекта по програмата „Еразъм+“ и включиха и технологиите като играха образователната игра Kahoot. У дома децата бяха подготвили рисунки свързани с Европа и нейното бъдеще видени през техните очи. Тези рисунки те пренесоха на бяла стена в двора на училището и много се забавляваха и си помагаха докато работеха. Огромната стенна рисунка беше завършена в последния ден от визитата и изглеждаше прекрасно.

Последният, пети ден от визитата на екипа, бе ден на сбогуване, сълзи, смях и обещания за нови срещи. Домакините организираха гала вечеря, на която всяка страна представи своята култура по своеобразен начин. Имаше песни, танци, скечове. Нашият екип се представи със стихотворението на Пейо Яворов „Две хубави очи“. Азра Господинова разказа за поета, а Енислав Енчев рецитира на фона на чудесното изпълнение на китара на Зорница Цекова. Тази вечер всички участници получиха на официална церемония сертификатите си за участие.

Защо са важни за нас проектите по програмата „Еразъм+“. Не само защото както споделят участниците: “Групата ни можа да се докосне до културата, историята и духа не само на Португалия, но и на всички държави участнички в проекта- Испания, Полша и Унгария. Опитахме местната национална кухня, която е изключително вкусна и екзотична, усетихме духа на Европа.“, а и защото екипът на нашето училище е поел отговорността да провежда политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата. На първо място осъществяването на проекта помaга на учителите и учениците да подобрят своите ключови компетентности чрез иновативни методи, усвоени в процеса на работата. Учителите учат и обменят нова методология, базирана на радиото и съвременните технологии за комуникация. Учениците работят с връстниците си от други европейски страни и развиват културните, социалните и граждански си компетенции. Общуването между партньорите е изцяло на английски език , а това значително подобрява лингвистичните умения и повишава мотивацията на учениците да учат езици. В процеса на работата се усъвършенстват уменията на деца и учители за работа в екип, зараждат се и разцъфтяват приятелства, повишава се увереността на децата  в собствените им възможности, което е залог, че те ще станат толерантни и активни европейски граждани.