Училището по изкуства е делегат на 44-та Генерална асамблея на Асоциацията на музикалните училища в Европа

23 държави и техни представителни състави, между които Франция, Италия, Белгия, Норвегия, Швейцария и др. взеха участие в откриването и инициативите на 44-та Асамблея на европейската асоциация на музикалните училища в Европа /ЕМУ/, чийто член е и СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич. Делегати от училището бяха директора – П. Георгиева, председателя на АУПРИХ – Ю. Герасимова и главен учител по „Изкуства“ – С. Павлова.
В престижния форум, под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, се акцентира върху културното музикално наследство на България. В аулата на най-голямото висше училище – Софийския университет, гостите на събитието имаха възможност да видят как българските учители предават националните традиции и култура на своите ученици и да се докоснат до фолклорното жанрово разнообразие у нас.

Делегатите на асамблеята дискутираха теми във връзка с внедряването на Европейските програми за музика, „Живите музикални традиции в България“, както и обучението на деца със специални образователни потребности.

Президентът на ЕМУ – Филип Деларун отправи послание към всички участници: „Музиката е универсален език. И без думи можеш да бъдеш разбран. Светът се нуждае от изкуство, което трябва да предадем.“