Училищен конкурс за коледна украса

Стартитра традиционния училищен конкурс за коледна украса на класна стая. Право на участие имат всички класове в училище. Наградите са 3 – по една във всяка възрастова група. Критерии за оценяване: оригиналност; стил; масово участие на ученици. Максималният бал точки по всеки критерий е 5. Журирането ще се състои на 18.12.2017г. след 13:30ч. Успех на всички!