Ученици

Свободни места за учебната 2017-2018 година.

Поправителна юнска сесия 2017 г.

Г Р А Ф И К

Учебен предмет Дата на изпита Комисия
Български език и литература 07.07.2017 г. 1. Мила Драгнева
2. Кремена Димитрова
Математика 10.07.2017 г. 1. Светла Димитрова
2. Жулиде Оралова
История и цивилизация 11.07.2017 г. 1. Ивелина Бошнакова
2. Магдалена Стайкова
География и икономика 12.07.2017 г. 1. Юлияна Желязкова
2. Магдалена Стайкова
Физика и астрономия 13.07.2017 г. 1. Петя Георгиева
2. Мими Димова
Химия и опазване на околната среда 14.07.2017 г. 1. Мими Димова
2. Катя Вутова
Биология и здравно образование 17.07.2017 г. 1. Нина Димитрова
2. Таня Стрезова
Втори чужд език 19.07.2017 г. 1. Красимира Славова
2. Красимир Кръстев
Информатика 20.07.2017 г. 1. Светла Димитрова
2. Петър Георгиев
Информационни технологии 21.07.2017 г. 1. Светла Димитрова
2. Петър Георгиев
Етика и право – 10 клас 24.07.2017 г. 1. Димитър Гочев
2. Пламена Христова
Свят и личност -12 клас 24.07.2017 г. 1. Димитър Гочев
2. Пламена Христова
Физическо възпитание и спорт 25.07.2017 г. 1. Дануша Ялъмова
2. Иван Коев
Живопис 26.07.2017 г. 1. Стела Славова
2. Мария Попова
Солфеж 26.07.2017 г. 1. Борислав Капитанов
2. Силвия Павлова
Графика 27.07.2017 г. 1. Стела Славова
2. Мария Попова
Китара 27.07.2017 г. 1. Атанас Капитанов
2. Екатерина Велкова
История на изобразителното изкуство 28.07.2017 г. 1. Мария Попова
2. Стела Славова
Задължително пиано 28.07.2017 г. 1. Силвия Павлова
2. Галина Гешева
Графичен дизайн 31.07.2017 г. 1. Стела Славова
2. Велина Христова
Технология на боите 01.08.2017 г. 1. Мария Попова
2. Стела Славова
Фотография 02.08.2017 г. 1. Севдалин Симеонов
2. Стела Славова
Дизайн 03.08.2017 г. 1. Мария Попова
2. Стела Славова

Консултациите се провеждат от 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г от 09:00 ч. в училището.
Начало на всички изпити: 09:00 часа.

Паралелки и класни ръководители