Ученици проведоха неформално обучение

Ученици от 11 „Б“ клас проведоха неформално обучение с представители на Младежкия център. На срещата се направи рекапитулация на работните занимания през лятото чрез обсъждане осмислянето на свободното време на учениците чрез участие в доброволчески инициативи. Споделяне на впечатления, разговори на тема трудово правни отношения са важни и съществени стъпки при формиране на отговорно и критично личностно и гражданско възпитание. Темата за доброволчеството ще бъде доразвита при бъдещите партньорски срещи с представителите на Младежки център, гр. Добрич.

През м. юни т. г. учениците обсъдиха темата за експлоатацията на детски труд/ преди  ангажирането на някои ученици в работен процес през летните месеци/.