Ученици от седми клас, кандидатствайте при нас!

Какво трябва да направите, ако сте ученик в 7 клас и искате
да кандидатствате в СУ „Св. Климент Охридски“
гр. Добрич?

1. Подавате заявление /по образец/ за проверка на способностите по музика и/или изобразително изкуство.
Срок за подаване на заявлението: от 3.06 до 5.06.2019 г.
Място на подаване на заявлението: училището, в което учите в момента /при Директора или зам.-директора/
2. Проверявате дали сте записани в списъците за проверка на способностите. Може да получите тази информация от РУО гр. Добрич / 3 етаж, високото тяло до МОЛ „Добрич“/
3. Явявате се на изпитните тестове:
Ÿ по български език и литература – на 17.06.2019 г.
Ÿ по математика – на 19.06.2019 г.
4.
Проверявате какви са резултатите ви от изпитните тестове по български език и математика – до 27.06.2019 г.
5
. Явявате се на проверка на способностите по:
Ÿ изобразително изкуство – 20.06.2019 г.
Ÿ музика – 24.06.2019 г.
Място на провеждане на проверката на способностите
по музика и
изобразително изкуство:
СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич

* За професия „Танцьор“ се кандидатства по документи.

6. Проверявате какви са резултатите ви от проверката на способностите: до 27.06.2019 г.
7.
Получавате служебна бележка с оценките: до 2.07.2019 г.
8.
Подавате заявление за първо класиране: от 3.07 до 5.07.2019 г.

9. Записвате се, ако сте приети на първо класиране в желаната от вас специалност: до 16.07.2019 г.

Сключеният договор между Нов български университет и  СУ „Св. Климент Охридски“ дава предимство на завършилите профил „Музика“ и професия „Графичен Дизайнер“ да продължат образованието си в НБУ от III семестър.

Координати за допълнителна информация:
058 603 279 – директор
0887 123 679, 0885 995 759 – зам.- директор
e-mail: klohridski@gmail.com