Ученици и учители посетиха остров Ибиса

Ученици и учители от СУ “Св. Климент Охридски“ посетиха остров Ибиса, Испания. Визитата бе част от работата по проект „Училищни радиовълни“ по програма “Еразъм+”. Тази мобилност беше петата, поредна и заключителна за международния екип. Нашата група имаше щастието да се радва на изключително топло посрещане и прекрасни преживявания.

Темата на поредната пета среща на участниците в проекта бе „Ready to record the final School Radio Waves programme”. В първия ден от официалната визита, екипът посети училището домакин, Сан Аугусти/ IES Sant Agusti, посрещна ни директорът.

След обиколката на училището всички участници от България, Полша, Унгария, Испания и Португалия, които у дома бяха подготвили предварително презентации, представиха своето училище, град и държава и разказаха за себе си. Последваха забавни, интересни и нестандартни дейности за опознаване и всички – ученици и учители – сe забавляваха и сприятелиха. Последва среща в Община Сент Жозе, с кмета и екипа му, където бяха представени природните забележителности на острова.

Незабравимо впечатление остави у всички посещението в археологическия музей и некропола в Пуг де Мулин. След това бе посетен историческият център на Ибиса, който е обявен за световно културно наследство през 1999.

На втория ден от визитата участниците в проекта бяха ангажирани с множество дейности по подготовката на крайния продукт за тази мобилност – професионално записано радиопредаване, с участието на ученици. Извън дейностите в училищното радио, бяха проведени два уоркшопа – един по английски и един по биология. В този ден училището и участниците в програмата бяха посетени от местни и регионални медии, които отразиха мобилността. Следобедните часове бяха посветени на местното радио – Кадена Сер.

Третият ден от срещата бе определен за забавления – разходка с лодка около залива Сен Антони и околните малки острови, както и разходка из Сан Аугусти, последвани от време за плаж.

Работният ден по проект School Radio Waves на групата ни в училището – четвърти ден – започна с представяне на типични народни танци от Ибиса – Ball pages, в които бяха включени всички гости. След което се продължи с осъществяването на главната задача при тази мобилност, а именно създаване на радиопредаване, което да отрази впечатленията от цялостната визита, репортажи от посетени забележителности и забавления, анекдоти и песни от всяка страна.Част от радиопредаването е и запис на дискусия под формата на кръгла маса, на тема преимущества на училищните европейски проекти с участието на учители, родители, ученици и директор. Материалите бяха подготвени и представени от учениците с помощта на специалисти по различни технологии – ИТ, журналисти.

Интерес предизвика уоркшопът по разговорен испански (сленг). Цялата група сподели специален празник – рожден ден на родител на дете – домакин, на морския бряг с изглед към островите Ведра и Ведроса.

Работата, определена за последния пети ден, бе среща между учителите с цел преглед на извършените дейности по време на тази заключителна среща и резултатите от нея, както и оценка на свършената работа за целия проект.

За учениците следваше интервю от страна на домакините, за престоя на гостите и създаване на туристически радиогид. Бяха записани интервютата и включени в цялостната радиопрограма. Проведе се уъркшоп за изработване на глинени съдове, инспириран от историята на Ибиса.

Приключихме посещението си в Ибиса, с празнична вечеря, с наблюдение на танго, салса и фламенко, изпълнени в традиционен стил. Като за финал бяха раздадени сертификатите за участие. Вечерта беше вълнуваща, защото през сълзи, смях и много снимки всички си обещаха бъдещи срещи.

Защо са важни за нас проектите по програмата „Еразъм+“. Не само защото както споделят участниците: “Групата ни можа да се докосне до културата, историята и духа не само на Испания и остров Ибиса, но и на всички страни участнички в проекта – Португалия, Полша и Унгария. Опитахме местната кухня, която е изключително вкусна и екзотична, усетихме духа на Европа. Общувахме и се сприятелихме с различни хора, отворихме хоризонтите пред себе си.“, а и защото екипът на нашето училище е поел отговорността да провежда политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата. На първо място осъществяването на проекта помaга на учителите и учениците да подобрят своите ключови компетентности чрез иновативни методи, усвоени в процеса на работата. Учителите учат и обменят нова методология, базирана на радиото и съвременните технологии за комуникация. Учениците работят с връстниците си от други европейски страни и развиват културните, социалните и граждански си компетенции. Общуването между партньорите е изцяло на английски език , а това значително подобрява лингвистичните умения и повишава мотивацията на учениците да учат езици. В процеса на работата се усъвършенстват уменията на деца и учители за работа в екип, зараждат се и разцъфтяват приятелства, повишава се увереността на децата в собствените им възможности, което е залог, че те ще станат толерантни и активни европейски граждани.