Успешно представяне на малките ни танцьори във „Фолклорната плетеница“

От 1-ви до 3-ти юни в град Пловдив се проведе националния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“. Състезанието се провежда в три възрастови групи. Нашите представители от IV клас се състезаваха в най-многобройната група и достойно защитиха името на училището. Гордост за нас, като учители, са и отзивите на служителите в хотела, където пренощува групата, за дисциплината и възпитанието на нашите деца по време на пребиваването им в хотела.