Урок от поредицата: ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”

Поредно събитие за разпространение на придобитите знания и умения по осъществения от нас проект на тема ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”. То бе организирано от екипа на проекта, но главно действащо лице в него беше Детелина Георгиева, преподавател по английски език и биология в среден етап.

Тя подготви урок за хранителната верига, която служи за пренос на хранителната енергия. Децата научиха специфични понятия и термини за организмите от „по-ниско“ ниво в хранителната верига – източник на енергия за други организми на „по-високо“ ниво и то на английски език . Към нейните ученици от 6 „б“ клас с ентусиазъм се присъединиха в решаването на поставените задачи и учениците от 8 „а“ клас.

През лятото на 2018 г. Детелина Георгиева беше част от група преподаватели, която участва в мобилност с цел обучение в чужбина. Тази квалификация в реномирани европейски учебни заведения, подкрепя професионалното и личностно развитие на учителите. Проектът, в който се включи Детелина Георгиева, е в рамките на Ключова дейност 1 “Училищното образование” по програмата „Еразъм+“ финансирана от Европейския Съюз. Обучението се проведе в гр. Екзитър, Англия.

Цел на Проект е внедряването и използването на иновативни прагматични подходи в работата ни. С участието си в програмата на ЕС „Еразъм+“ постигаме една от основните цели в стратегическото развитие на училището ни – ускоряването на процеса на модернизацията му чрез подобряването на квалификацията на преподавателите и повишаването на капацитета на колегията ни за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за преподаване.

Училището ни е в списъка на иновативните училища в България. Иновацията обхваща период от 4 години и стремежът ни е да се интегрират този и други наши проекти и да се внедряват съвременни методи, развиващи креативността и самостоятелността на учениците.

Участието в “Еразъм+“ дава възможност на учители и ученици да учат неформално, да си сътрудничат и да се развиват.