Урок от поредицата: ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”

Пореден урок от поредицата: ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход” бе проведен. Той бе организиран от участник в Проекта – Геновева Тодорова, преподавател по английски език и предприемачество в гимназиален етап, съвместно с Юлияна Герасимова – зам.-директор и преподавател по математика.

Урокът по математика на английски език беше проведен в Х „б“ клас. Като за подготовката му се използваха автентични материали и интернет приложения. Беше създаден вестник чрез онлайн платформа съдържащ различни статии – логически задачи, математически шеги и статии с липсваща информация.

Разделени в групи, учениците се запознаха със специфични понятия. В една от задачите трябваше логически да стигнат до превод на термините, за да получат верния отговор и установиха колко много от тях се използват и на български език. Урокът беше със състезателен характер, като отборът пръв достигнал до всички верни отговори беше подобаващо възнаграден.

През лятото на 2018 г. Геновева Тодорова бе част от група преподаватели, която участва в мобилност с цел обучение в чужбина. Тази квалификация в реномирани европейски учебни заведения, подкрепя професионалното и личностно развитие на учителите. Проектът, в който тя се включи, е в рамките на Ключова дейност 1 “Училищното образование” по програмата „Еразъм+“ финансирана от Европейския Съюз. Обучението се проведе в гр. Скарбъроу, Англия.

Цел на Проект е внедряването и използването на иновативни прагматични подходи в работата ни. С участието си в програмата на ЕС „Еразъм+“ постигаме една от основните цели в стратегическото развитие на училището ни – ускоряването на процеса на модернизацията му чрез подобряването на квалификацията на преподавателите и повишаването на капацитета на колегията ни за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за преподаване.

Училището ни е в списъка на иновативните училища в България. Иновацията обхваща период от 4 години и стремежът ни е да се интегрират този и други наши проекти и да се внедряват съвременни методи, развиващи креативността и самостоятелността на учениците.

Участието в “Еразъм+“ дава възможност на учители и ученици да учат неформално, да си сътрудничат и да се развиват.