Умението и силата да бъдеш честен

Честността е нашата силна страна, която ни позволява да впрегнем огромната и непокорна сила, заложена в нас за постигането на позитивни цели – да реализираме себе си и да дадем своя принос.

Пример за своя принос и честност е Преслав Илиев, ученик от IV А клас. Той намира портфейл в близост до училищната лавка и незабавно го предава на заместник-директора. В портфейла е имало пари и документи, чрез които намерили неговия собственик.

Обикновено големите са пример за малките, но в този случай Преслав стана пример за собственикa на портфейла – по-голям ученик от Преслав.

Гордеем се, че такива деца са част от Фамилия Охридски!