Търсачи на съкровища

Днес, в час по География, с петите класове, се проведе изключително интересен и различен урок: Търсачи на съкровища. Класовете бяха предварително разделени на отбори. Всеки отбор трябваше да скрие предмет в двора на училището, преди началото на урока. След това всеки от отборите състави карта с маршрут до мястото на съкровището. Отборите размениха картите си и започнаха да търсят скритите предмети. Много забавно и емоционално протече търсенето на съкровища. Накрая завърши и с награда: бонбон за всеки участник!