Творчески проект „СТАРОГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ”

В Международния ден на книга представяме на вниманието на всички колеги и приятели на СУ „Св. Климент Охридски“ интересен и много артистичен проект.
Автори са учениците от 8. “б” клас, по предложение на Кремена Димитрова, преподавател по български език и литература. Темата е “Старогръцка митология”.
Резултатът от усилията на един колоритен екип от художници и танцьори е впечатляващ. Старателно и с отношение, авторите представят своето виждане за образите на богове като текст и рисунка. Интересно е разпределението на ролите – танцьорите са писатели, а повечето от тях и много добри художници. Графичните дизайнери представят художествена интерпретация на конкретен митологичен персонаж.
Впечатление прави натуралистичния подход при изобразяването на сложен сюжет, ракурс, обстановка и детайли. Проличава индивидуален стил. Работата на учениците е напълно самостоятелна.
Акцент е и представяне на текстовете с детски почерк, за да бъде изпълнението още по – истинско и авторско.
Външното оформление на проектната задача е книга с корици, които са издържани в цветовете на гръцката класика – охра, кафяв и черен цвят, по подобие на чернофигурни и червенофигурни вази.
Можете да разгледате по-долу: