Творческа среща с преподаватели от Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

ТВОРЧЕСКА СРЕЩА В УЧИЛИЩЕТО ПО ИЗКУСТВА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”
Учениците от класовете с профил „Музика” участваха в образователен арт семинар с водещи преподаватели от Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, гр. София.
Проф. д-р Ростислав Йовчев разпозна сред присъстващите ученици, млади музиканти от училището, с които е реализирал съвместни музикални проекти и майсторски класове.
В рамките на музикалното събитие бяха представени различни възможности за обучение и реализация на бъдещите студенти в академията.
Вълнуващ и вдъхновяващ бе музикалният практикум, в който преподавателите запознаха учениците с творчеството на съвременни български композитори, интересни факти от живота им и изпълниха емблематични произведения.