С интерес и изследователски поглед към историята

На 20.04.2018 г. честваме 142 години от Априлското въстание. За отбелязването на това бележито събитие от българската история беше организирано състезание между класовете с цел самостоятелно търсене, събиране и представяне по подходящ начин на информация, свързана с въстанието. Учениците от 4. В, 9. А, 5. Б са направили най-добре своите проучвания, а учениците от 6. Г, освен задълбочените отговори на поставени въпроси, са оформили по подходящ начин всяко едно от представените изследвания. Четирите класа бяха отличени с грамоти за участие.

Интересът на учениците към историята е жив. Те се вълнуват, съпреживяват и почитат българската история.

Преди месец учениците от 4. В клас имаха интересен час по българска история – с две учителки – г-жа Дочева (класен ръководител и учител по човек и общество) и г-жа Бошнакова (учител по история и цивилизация в прогимназиален и гимназиален етап). Общият час бе израз на приемственост между отделните етапи на обучение и остави много добри впечатления у учители и ученици.