Сътрудничество по Програма Еразъм+ като обучаваща институция

Профилираното музикално и танцово обучение в училището ни предизвиква интерес за партньорство по Програма Еразъм+ под формата на “Jobs shadowing”. По тази причина, за да почерпи опит и идеи, в периода 13.05-17.05.2019 гост в училището ще бъде г-н Туомас Сеппала, учител по музика от Финландия. Визитата му е част от проект на неговото училище по дейност К1 Еразъм+.
В изготвената от нашето училище работна програма ще бъдат показани специфичните методи на обучението по музика и хореография в индивидуални и групови занимания, продукции на ученици, обучаващи се в музикални и хореографски паралелки. Гостът ще проведе няколко урока, в които ще запознае ученици с финландския фолклор, ще разучат заедно финландски песни. Във вторник е предвидена среща с учители от училище, където ще се обменят информация и опит за структурата, постиженията и развитието на образователната система във Финландия и България.

Този вид обмяна на опит е изключително ценен, защото се осъществява за първи път по проект Еразъм+ с участие от наша страна като обучаваща институция и утвърждава наложения през годините професионализъм на преподавателите от училище.