Съобщение за родители на бъдещи първокласници

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

  •  Класирането на децата за първи клас ще бъде обявено на 08.06.2021 г. в 14:00 часа.
  •  Списъците ще могат да се видят в сайта на училището и на информационното табло на входа на СУ „Свети Климент Охридски“.
  • Записването на приетите от първо класиране кандидати започва от 08.06.2021 г. до 11.06.2021 г. включително.
  • Ако след 11.06.2021 г. има незаети места, то те ще бъдат обявени за второ класиране на 12.06.2021 г.

Телефон за контакт при въпроси: 0899202084 – зам.- директор В. Борисова