Съдържателно-езиково интегрирано обучение – един модерен подход

През лятото на 2018 г. г-жа Марияна Иванова, учител в начален етап, бе част от група преподаватели, която участва в мобилност с цел обучение в чужбина. Тази квалификация в реномирани европейски учебни заведения, подкрепя професионалното и личностно развитие на учителите. Проектът, в който тя се включи, е в рамките на Ключова дейност 1 “Училищното образование”по програмата „Еразъм+“ финансирана от Европейския Съюз. Обучението се проведе в гр. Скарбъроу, Англия.

Темата на структурирания курс бе ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”.

Проектът е фокусиран върху внедряването и използването на този иновативен прагматичен подход в работата ни. Една от целите, които си поставяме с участието си в него е ускоряването на процеса на модернизацията на училището ни чрез динамизиране и синхронизиране на квалификациите на преподавателите с потребностите на екипа ни и децата. Друга важна цел е повишаването на капацитета на колегията за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за преподаване.

Училището ни е в списъка на иновативните училища в България. Иновацията обхваща период от 4 години и стремежът ни е да се интегрират този и други наши проекти и да се внедряват съвременни методи, развиващи креативността и самостоятелността на учениците. Участието в “Еразъм+“ дава възможност на учители и ученици да учат неформално, да си сътрудничат и да се развиват.

Г-жа Марияна Иванова и нейните ученици представиха съвместната си работа пред колеги и родители.