СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В ДОБРИЧ Е ИЗБРАНО ЗА ДОМАКИН НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИЗЛОЖБА „ПЪТЯТ И АЗ“

  СУ „Св. Климент Охридски“ е сред 20-те български учебни заведения, избрани за домакини на изложбата в куфар „Пътят и аз“. Образователната кампания се организира от Renault България в партньoрство с Министерството на образованието и науката и детски научен център “Музейко”. В рамките на проекта 2 куфара с 20 детски рисунки 3 месеца обикалят България в 2 лъча, за да вдъхновят ученици от I до V клас за участие в седмото издание на конкурса за детска рисунка под мотото „Безопасност и мобилност за всички“. Конкурсът за детска рисунка на тема безопасно движение по пътищата обещава атрактивни награди за участващите ученици и училища

Конкурсът и изложбата са част от  стратегията на Renault да подкрепя обучението по пътна безопасност от най-ранна възраст.