Силните и слабите страни на медиите

Уважаеми приятели,

Радваме се да обявим имената на учениците одобрени за участие в нашия нов проект 2018-1-HU01-КА229-047836_3 „Strenghts and Weaknesses in the Media“ по Програма „Ерaзъм+“ с координатор Антония Кондова.

Хенри Форд, създател на Ford Motor Co е казал: „Да се събрем заедно е начало. Да останем заедно е прогрес. Да работим заедно е успех.”

Искрено се надяваме, че работата ни през настоящите две години ще бъде успешна, забавна и удовлетворяваща.

Всички кандидатури са обсъдени внимателно и резултатите са подредени по азбучен ред.

Благодарим на всички за усилията и Ви пожелаваме късмет и успех!

Списък на одобрените кандидатури за участие

Пореден № Име и фамилия Клас
1 Азра Господинова
2 Александра Дралчева
3 Анастасия Гочева
4 Борис Сербезов 10а
5 Валери Иванов
6 Василена Георгиева 11а
7 Геновева Гочева 10а
8 Георги Георгиев 10а
9 Даниела Димитрова
10 Добромир Костадинов
11 Драгомила Ясенова
12 Енислав Енчев
13 Здравко Димов
14 Зорница Цекова
15 Ивет Желева
16 Ивета Илиева 10а
17 Йоана Димитрова
18 Йоана Костова 10а
19 Калоян Маринов
20 Кирил Иванов
21 Милен Милев 10а
22 Никол Недева
23 Сашо Спиридонов
24 Светослав Енчев
25 Симона Йорданова 10а
26 Таисса Кулчиар 10а
27 Тияна Петкова