Семейство – училище – общество

На 7 и 8 април 2017 г. нашето училище беше домакин на Ученическата конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество”, която се провежда за трета поредна година под това заглавие, с малката разлика, че от миналата година конференцията се разрастна в национална. Целта на този форум е да покаже как гражданското образование в училище формира гражданско знание, навици и добродетели; как младите хора са готови да участват в социални дейности за благото на обществото; как преподавателите по различни предмети интегрират в учебните програми фундаментални идеи и дейности, така че младите хора да бъдат ефективни и отговорни граждани.

Факторите за гражданско образование са от различно естество, но основните, които изграждат пряко гражданския облик на ученика, са семейството, училището и обществото около нас. Това е и мотото на този форум.

Конференцията бе тържествено открита с концерт, чрез който наши ученици поздравиха всички гости и участници.

Ние се гордеем да бъдем домакин на този форум, който развива идеята за общност и гражданско поведение. Щастливи сме и от огромния интерес и активност. Кандидатстващите работи за участие в  това издание на конференцията бяха 250 от 45 населени места, като допуснатите до представяне са 107 от 20 населени места, разделени в три възрастови групи. В състезателната част участваха есета, приказки, презентации, рисунки, драматизации.

Това, че интересът към такъв тип форум е от толкова места, ясно показва, че училищната общност е узряла за идеята да развива критичното мислене по интересен начин, който да накара учениците да се чувстват съпричастни към случващото се в нашето ежедневие и в света. Конференцията негласно подкрепя младите хора, мотивирайки ги да развиват доброволческа и гражданска активност. Гражданското  учение ни учи какво трябва да знаем и правим, за да станем добри и полезни граждани.

Творбите на учениците от първа и втора група бяха оценявани от жури в състав: Светлана Василева – старши експерт в РУО, Весела Панчева – директор на СУ „Димитър Талев“, и Сабина Дукова – управител на в. „Нова добруджанска трибуна“, а от трета група – проф. Димитрина Каменова – директор на Департамента за модерни обучителни методи към ВУМ, двама представители на шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ – проф. Веселин Великов и проф. Николай Кулишев, доц. Светлана Бояджиева от Висше училище по мениджмънт и журналиста от вестник „Нова добруджанска трибуна“ Димитър Дуков.

По време на конференцията с всички участници се проведоха и други инициативи на открито. Писахме послания в двора на училището, хванахме се на хоро, посадихме дърво.

Накрая на конференцията развълнувахме отличените с щедри награди!

Конференцията се осъществи със съдействието на Община – гр. Добрич, Регионално управление по образование – Добрич, Общински младежки център ”Захари Стоянов”  и средно училище „Св. Климент Охридски”.