Розите на България

Включихме се в инициативата на Министерството на образованието и науката „Розите на България“. В двора на училището се изви голямо пъстро хоро под музиката на композитора Стефан Мутафчиев „Празнична сюита“. Към нас се присъединиха родители, приятели, Танцов клуб „Нестия“ и „Ветерани към танцова студия Добруджа“.