Резултати от класирането на учениците за първи клас за учебната 2018/2019 година

Резултати от класирането на учениците за първи клас за учебната 2018/2019 година

Забележка: На първо класиране отпадат кандидатите, получили „0“ точки. Всички останали ще бъдат разпределени по изкуства.

Обявявянето на класовете ще бъде на 12.06.2018 г.

Родителска среща – 12.06.2018 г. от 18:00 часа.

I-во класиране

Класиране по точки за първи клас
Име Общ брой точки
1 Алиса Сенай Невзат 70
2 Тея Светославова Жекова 60
3 Нарин Каменова Калчева 60
4 Стилиян Илков Костадинов 55
5 Герасим Ивелинов Цонев 55
6 Ива Георгиева Костадинова 55
7 Петър Mихайлов Арнаудов 55
8 Ема Росенова Паскова 45
9 Жаклин Светославова Димитрова 45
10 Юджем Айдън Юнал 45
11 Дария Емилова Енева 45
12 Сали Стефанов Сашев 45
13 Даниел Йорданов Петров 45
14 Даниел Спиридонов Гочев 45
15 Джем Ерджан Мюсред 45
16 Берк Бюлент Карани 45
17 Андреан Валентинов Илиев 45
18 София Бисерова Дачева 45
19 Иван Стефанов Стоянов 45
20 Самуил Диянов Димитров 45
21 Александра Димитрова Русева 45
22 Тея Свиленова Златарева 45
23 Данаил Тодоров Станчев 45
24 Мариана Димитрова Гочева 45
25 Елена Георгиева Драганова 45
26 Калина Дончева Филчева 45
27 Александър Русланов Стоянов 45
28 Юмер Севгин Хасан 45
29 Венцислава Ивелинова Симеонова 45
30 Алихан Севдалинов Ангелов 45
31 Тимур Озгюр Мурад 45
32 Магдалена Андреева Андреева 45
33 Давид Георгиев Стоев 45
34 Найден Йорданов Димов 45
35 Натали Георгиева Драганова 45
36 Патриция Даниелова Гинкова 45
37 Ения Васкова Стратиева 40
38 Тито Васков Стратиев 40
39 Грациела Мартинова Андреева 40
40 Михаил Валентинов Минчев 40
41 Ирена Иванова Иванова 40
42 Станислав Иванов Иванов 40
43 Павел Тодоров Енчев 40
44 Георги Христов Христов 40
45 Йоанна- Микаела Христова Христова 40
46 Кристо Илиянов Енев 40
47 Слав Миланов Илиев 40
48 Рая Стефанова Стефанова 35
49 Дария Ангелова Иванова 35
50 Алекс Даниелова Иванова 35
51 Живко Росенов Димитров 35
52 Мартин Ангелинов Георгиев 35
53 Калина Антонова Илиева 35
54 Божидара Захариева Захариева 30
55 Стилиян Иванов Костадинов 30
56 Калоян Христомиров Иванов 30
57 Еда Севдалинова Давидова 30
58 Ивайло Георгиев Стоянов 30
59 Никол Донкова Николова 30
60 Христиана Стоянова Христова 30
61 Янислав Галинов Янков 30
62 Алекс Христов Христов 30
63 Рая Радостинова Василева 30
64 Габриела Михайлова Петкова 30
65 Пресияна Диянова Михайлова 30
66 Рая Каменова Донкова 30
67 Пресиана Каменова Донкова 30
68 Мерлин Исмаил Исеин 30
69 Грациела Мариянова Енчева 30
70 Ефе Ерджан Шериф 30
71 Александра Александрова Минчева 30
72 Иван Миленов Петров 30
73 Данаил Мирославов Денков 30
74 Мария Красимирова Костова 30
75 Ирена Диянова Неделчева 30
76 Христина Павлова Цонева 30
77 Ваня Стефанова Добролюбова 30
78 Иванина Петкова Кавръкова 30
79 Емир Месуд Мехмед 30
80 Борис Светлинов Стоянов 30
81 Берк Алкин Нихат 30
82 Анелия Алекова Антонова 30
83 Моника Андреева Андреева 30
84 Виктория Стойчева Стойчева 30
85 Даниел Николаев Митков 30
86 Димитър Веселинов Цвятков 30
87 Ивайло Христов Трифонов 30
88 Ростислав Ивелинов Радев 30
89 Александра Десиславова Милчева 30
90 Мария Емилиянова Зурнаджиева 30
91 Мартин Галинов Хорозов 30
92 Ивелин Ивайлов Тодоров 30
93 Максимилиан Марев Марев 25
94 Яна Миленова Ненова 25
95 Джан Айсун Асан 25
96 Ева Каменова Георгиева 20
97 Радостина Пламенова Радославова 20
98 Анджелина Стефанова Милева 20
99 Селин Бейнур Рамзи 20
100 Симеон Йовчев Тачев 20
101 Галатея Станиславова Николова 20
102 Кърстин Калинова Димитрова 20
103 Рая Руменова Георгиева 20
104 Йоанна Стоянова Костадинова 20
105 Ралица Евелинова Георгиева 20
106 Маноела Иванова Тодорова 20
107 Виктория Красимирова Василева 15
108 Кубрат Бориславов Божков 15
109 Дариа Галинова Шопова 15
110 Никол Николаева Миленова 10
111 Яна Георгиева Радева 10
112 Селяй Селяйдин Ибрям 10
113 Дамян Красимиров Костадинов 10
114 Александра Ивайлова Атанасова 10
115 Селена Юналова Юсеинова 10
116 Мария Красимирова Тодорова 10
117 Светлана Тодорова Иванова 10
118 Енгин Межнур Шериф 10
119 Анджелина Стефанова Милева 10
120 Преслава Бориславова Лазарова 10
121 Алекс Даниелова Иванова 10
122 Борис Ивайлов Василев 10
123 Екатерина Александра Беатрикс Козарева 10
124 Стефан Стефанов Илиев 10
125 Надя Венциславова Георгиева 0
126 Александър Даниелов Георгиев 0
127 Теодора Севдалинова Цонева 0
128 Грациела Ивелинова Симеонова 0
129 Биляна Георгиева Станкова 0

Забележка: На първо класиране отпадат кандидатите, получили „0“ точки. Всички останали ще бъдат разпределени по изкуства.

Обявявянето на класовете ще бъде на 12.06.2018 г.

Родителска среща – 12.06.2018 г. от 18:00 часа.