Работим по превенция на психоактивни вещества

Лектори от Превантивно информационен център по наркотични вещества проведоха първа от поредицата срещи по превенция на психоактивни вещества.

Днес обсъжданата тема с учениците от 11 а клас беше за уличните наркотици.