„Пътят към София“

Пътят към София, последните значими моменти от Руско-турската война, подписването на Санстефанския мирен договор, чувството за свобода – тези събития бяха майсторски представени от учениците от деветите класове, които се превъплътиха в ролите на значимите исторически личности, отговорни за нашата така изстрадана свобода. По идея на г-жа Светлана Николова драматизацията „Пътят към София“ бе представена на училищна сцена. Впечатление направиха артистичността, умелата игра и достоверното предаване на събитията.
Желаем на творческия екип – учител, ученици, да продължат с представянето на значими моменти от българската история.

Представлението успя с любезното съдействие на ДТ „Йордан Йовков“.