Профил на купувача

Доставка на плодове и зеленчуци; мляко и млечни продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

1. Протокол и заповед


Договор за „Реконструкция на Актова зала и фоайе, находящи се в Средно училище „Свети Климент Охридски” – гр. Добрич”


Протокол за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на Актова зала и фоайе, находящи се в Средно училище „Свети Климент Охридски” – гр. Добрич”


„Реконструкция на Актова зала и фоайе, находящи се в Средно училище „Свети Климент Охридски” – гр. Добрич”

1. Заповед за откриване на обществената поръчка.
2. Указания за участие.
3. Образци.
4. Договор.
5. Покана за участие.


Протокол за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на 5 бр. учебни кабинета, 3 бр. хранилища, коридор, 2 бр. фоайета и тоалетни за инвалиди, всички находящи се на 4-ти етаж в Средно училище „Свети Климент Охридски” – гр. Добрич”


„Реконструкция на 5 бр. учебни кабинета, 2 бр. хранилища, 1 бр. коридор, 1 бр. фоайе, 2 тоалетни и 1 тоалетна за инвалиди, всички находящи се на 4-ти етаж в Средно училище „Свети Климент Охридски” – гр. Добрич”

1. Заповед за откриване на обществената поръчка.
2. Указания за участие.
3. Образци.
4. Договор.
5. Покана за участие.


Заповед за прекратяване на процедура по възлагане на обществената поръчка с предмет

„Реконструкция на 5 бр. учебни кабинета, 3 бр. хранилища, коридор, 2 бр. фоайета и тоалетни за инвалиди, всички находящи се на 4-ти етаж в Средно училище „Свети Климент Охридски” – гр. Добрич”

1. Заповед за откриване на обществената поръчка.
2. Указания за участие.
3. Образци.
4. Договор.
5. Покана за участие.