Пропускателен режим – Първи срок

С цел опазване живота и здравето на учащите, учителите и служителите, както и за спазване на противоепидемичените мерки, учтиво Ви молим да се запознаете с Пропускателния режим на училището:

Пропускателен режим I срок