Проект „Заедно в е-бъдещето“

СУ „Св. Климент Охридски“ бе сред одобрените кандидати с проектни предложение в конкурса „Онлайн учене“, организиран от Фондация „Америка за България“.
Като партньор на СУ „Св. Климент Охридски“, Фондация „Америка за България“ подпомага финансово реализирането на Проект „Заедно в е-бъдещето“.

Основни цели на Проекта:
– прилагане трансдисциплинарна интеграция на изучаваните дисциплини в V, VI, IX, X клас;
– утвърждаване вече въведения модел: Училище в облака;
– създаване шаблон за интеграция за декомпозираните теми чрез проектно(проблемно)-базирано обучение;
– създаване на рубрики, описващи оценяваните компетенции и различните нива на усвояването им;
– други.

Дейности:
– проучване на източници със споделено учебно съдържание;
– адаптиране на учебно съдържание от проверени източници и създаване на проектно(проблемно)-базирани урочни единици спрямо нуждите на учениците;
– смислено внедряване на различни Google инструменти за съвместно създаване и редактиране в реално време;
– създаване на рубрики за оценяване на проектно(проблемно)-базирани декомпозирани глобални теми;
– създаване на функционален Google сайт на проекта споделяне резултатите от работата по проекта;
– създаване на Пътеводител за начинаещи в смесеното и електронно обучение;
– запознаване на педагогическите специалисти с интерактивната експозиция и провеждане интердисциплинарно обучение в Мuzeiko;
– подготовка и отпечатване на рекламни материали;
– други.

*С конкурсa „Онлайн учене“, Фондация „Америка за България“ финансира проектни предложения, които да допринесат за намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за ефективно преподаване в електронна среда.
Повече информация за конкурса: https://us4bg.org/bg/rfp-hum/