Проведохме практическо занятие за защита при земетресение

Проведохме практическо занятие в изпълнение на плана за защита на населението при бедствия и аварии. Учениците се запознаха на практика как трябва да действат при земетресение и последвал пожар. В демонстрацията се включиха екипи на БЧК, Пожарна и Бърза помощ.

В демонстрациите по оказване на помощ на пострадал, освен посочените организации, участваха още медицинският екип на училището и деца от група за оказване на помощ по проекта „Твоят час”. Според учениците занятието е било много полезно за тях. Специалистите коментираха, че децата са се справили отлично.

Такива занятия ще бъдат проведени във всички детски градини и училища в Добрич. Децата трябва практически да усвоят плана за защита на хора, пребиваващи в сгради, при евентуална авария или бедствие.

Източник: Телевизия Добрич