Призови места в Областен кръг на олимпиада по Български език и литература

В края на седмицата отново имахме повод за радост от постиженията на възпитаници на училището ни на областния кръг на олимпиадата по български език и литература.
Особено постижение е представянето на участвалите седмокласници, при които има едно първо място (Радомира Момчева, 82 т.) и едно трето (Мария Георгиева, 79 т).
При петокласници има две трети места (Вая Василиу и Надежда Светлинова), едно четвърто (Петя Станимирова) и едно пето (Светозара Чекелова). Борис Тодоров и Янита Георгиева са само на точка разлика от останалите.

През тази учебна година бе променен форматът на олимпиадата за учениците от 11.клас.
Задачата им бе да се справят с тест и есе по морален проблем, свързан с изучаваните произведения по литература. До областния кръг бяха допуснати трима наши ученици, които заемат призови места в категория 11.клас – Зорница Цекова (III място), Добромир Костадинов (IV място), Даниела Димитрова (V място).
Гордеем се с постиженията на учениците ни!
Поздравления за усърдието на учителите им!