Прием на ученици след завършен седми клас

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Профил/
Професия
Брой
ученици
Изучаване
на
английски
език
Приемни
изпити
Балообразуване
Профил:

Музика

интензивно 1. Проверка на способностите по МУЗИКА
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по МУЗИКА
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Професия:

Танцьор

разширено 1. НВО БЕЛ
2. НВО МАТЕМАТИКА
1. 3 х НВО БЕЛ
2. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
3. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
4. МУЗИКА от Свидетелството за основно образование
Професия:

Графичен дизайнер

разширено 1. Проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. НВО БЕЛ
3. НВО МАТЕМАТИКА
1. 2 х оценка от проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. 1 х НВО БЕЛ
3. 1 х НВО МАТЕМАТИКА
4. БЕЛ от Свидетелството за основно образование
5. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от Свидетелството за основно образование

Какво трябва да направите, ако сте ученик в VII клас и искате да кандидатствате в нашето училище?

1. Подавате заявление (по образец) за проверка на способностите по музика и/или изобразително изкуство.

2. Проверявате в служебната бележка (за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите чрез тест и проверка на способностите), вписани ли са всички изпити, които сте заявили.

3. Явявате се на изпитите за национално външно оценяване:

  • НВО по български език и литература – на 16.06.2021 г.
  • НВО по математика – на 18.06.2021 г.

4. Явявате се на проверка на способностите:

* За професия „Танцьор“ се кандидатства по документи.

5. Получавате служебна бележка с оценките от НВО по български език, математика и от изпита за проверка на способностите –  до 01.07.2021 г.

  • място за получаване: училището, в което учите.

6. Подавате заявление за участие в първи етап на класиране – от 05 до 07.07.2021 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 13.07.2021 г.

8. Записвате се, ако сте приети на първи етап на класиране в желаната от Вас специалност – до 16.07.2021 г. вкл.