Преминахме изцяло на електронен дневник

От тази учебна година най-голямото училище в област Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, се сбогува с хартиените дневници.

Преминахме изцяло на електронен дневник. Чрез него родителите могат да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, седмично разписание, домашни работи) в реално време.

Наред с хартиените дневници отпада нуждата от ученически бележници. Учениците чрез своите профили също имат достъп до своите постижения.

В допълнение на всичко това онлайн платформата ШКОЛО ще спомогне за директната комуникация с родители, ученици и учители.