Представител на XIV Национална олимпиада по гражданско образование

За поредна година Геновева Гочева (настояща абитуриентка) ще представи училището ни на XIV Национална олимпиада по гражданско образование.
Нейният проект „С очите си видях промяната“ е сред 40-те отличени от Националната комисия в трета възрастова група.
Желаем успех на Геновева и нейния ръководител Димитър Димитров!