Празниците преди и сега

На 14.12.2017 година в СУ “Св. Климент Охридски“ се проведе интердисциплинарен урок от цикъл иновативно образование. Главната цел е да съчетаваме знанията по български език и литература с българските традиции и обичаи. Това е най-лекият и достъпен начин за усвояване на учебния материал от учениците.
Вторите класове представиха на сцена народния обичай „Коледуване“, пяха песни от автентичния фолклор на Добруджанската етнографска област и танцуваха.