Посрещаме гости от четири европейски страни

Участието ни в международния проекта “Силните и слабите страни на медиите“ 2018-1-HU01-KA229-047836_3 –  по програмата на Европейския съюз Еразъм+ КД2 продължава. Тази седмица нашето училище е домакин нa втората от заплануваните в проекта срещи. Посрещаме гости от  четири европейски страни – Унгария, Германия, Исландия и Хърватия.

Основна цел на проекта е да се запознаят учениците с различните аспекти на медиите и да им се покаже ясно какво самите те могат да направят, за да намалят негативните ефекти на медиите в обществения живот и да се научат учениците сами да избират надеждни медийни източници, да ги различават от ненадеждните и да се научат да не се поддават на манипулациите на медиите.

 С работата си по проекта искаме да окуражим учениците да учат неформално един от друг и да изпитат уникални жизнени ситуации, за страните – партньори в различни области, върху които се концентрираме. Така насърчаваме придобиването на умения и компетенции у нашите ученици. Всички те учат английски език, но формалното обучение не е достатъчно. В работата си по проекта те практикуват езика в реални ситуации и имат по-голям контрол върху собствения си учебен процес, развиват социалните си умения в общата работа в международен контекст, като си сътрудничат при изпълнение на задачите. В процеса на работа те използват информационни технологии, за да правят видеоклипове, презентации, снимки и така подобряват дигиталните си компетенции.

В процеса на работата си учениците проучват същността на журналистическата професия – те посещават местните радио, телевизия и вестници и професионали журналисти провеждат с тях семинари. Така учениците научават за нова професия, която може да ги заинтересува и да се превърне в бъдеща кариера.

В проекта учениците научават много и за културите на партньорите и се научават да ценят европейското културно наследство. Тези срещи им дават възможност да осъзнаят, че хората в Европа имат сходен живот и подобни проблеми и това ни сближава.

 Учителите от своя страна обменят опит и добри практики; учениците се възползват от тези дейности и впоследствие в цялата училищна общност ще се почувства методологичното усъвършенстване в екипа, а родителите ще получат по-задълбочен поглед върху работата в училището.

Верни на традицията, която повелява при пристигането на гости те да бъдат посрещнати с хляб и сол топло приветствахме гостите с “Добре дошли“.

Първият ден премина в училище и гостите взеха участие в интересни дейности. Разведохме партньорите си по кабинетите и посетихме училищното радио. Наш ученик подготви и проведе демонстрация за интегрирането на технологиите в уроците.

В актовата зала на училището се проведоха интересни игри за опознаване и сплотяване на членовете на екипа.

На обяд гостите и всички участници в проекта обядваха в училище. Всички ястия бяха домашно приготвени от наши родители, учители и приятели, на които сме изключително благодарни за безвъзмездната подкрепа. Гостите бяха възхитени от вкусната храна и, разбира се, си облизаха пръстите.

Денят продължи с два журналистически уъркшопа. Първият беше на тема „Как да станем добри радиорепортери“. Семинарът беше проведен от програмния директор на радио „Добруджа“, журналистът, Петър Петров. Вторият запозна гостите с популярната програма за звукообработка “CUBASE”. Той беше проведен самостоятелно от наши ученици, които се подготвиха без помощта на вързастните по темата.

Накрая завършихме с уъркшоп, на който всички участници изработиха гривни на приятелството с помощта на Дара Дякова, преподавател по приложно изкуство в училище.