Посланици на толерантността

На 16.ноември се отбелязва Международния ден на толерантността. Традицията по отбелязване на този ден има дълга история, още от 1996г.
Второкласниците от училище участваха в различни инициативи. Те
изработиха табла, размениха си сърчица с послания, които носеха на дрехите си.

Превръщайки се в посланици на толерантността, учениците от II „б“ и „д“ класове си дадоха обещание да бъдат приятели.

За учителите също имаше изненада – кошница на доброто и надеждата, в която имаше позитивни мисли, даряващи усмивка.