Покана за родители

Уважаеми родители,
Превантивно-информационен център по наркотични вещества към Община Добрич Ви кани на среща- разговор с инспектор Петьо Петков от СДВР София, отдел „Наркотици“ на тема “Опасности от употребата на наркотични вещества“, „Тенденции и иновации при разпространяване на психоактивни вещества“.
Срещата ще се проведе на 17.10.2018 г. от 18 часа в заседателната зала на Община гр. Добрич /Входът към залата е от вътрешния двор на Община Добрич и Областна управа/