Подарък за децата от детска ясла „Пролет“

Ученици от класовете с профил „Изобразително изкуство“ днес твориха върху оградата на Детска ясла „Пролет“ в града и я изпъстриха с въздушни балони – подарък за децата.

Благодарим на Директора на яслата – г-жа Драгнева, за възможността да украсим още една част от градското пространство!