Повикахме пролетта с прекрасен концерт

За пореден път малки и големи климентовци създадоха пролетно настроение с изпълненията си в класическия пролетен концерт, който се утвърди като традиция за училището. Благодарим на Община град Добрич за предоставената ни Огледална зала! Благодарим на всички, които се потрудиха да ни поднесат този прекрасен концерт!