Печелим конкурса за лого на Проекта по Програма „Еразъм+“

Отново международно признание за нашите таланти

След проведен конкурс за избор на лого, което да бъде облика на международен проект по Програма „Еразъм+“, нашето училище отново бе отличено като победител с предложението си за лого.

Програма „Еразъм+“ е международна програма, която се финансира от Европейския съюз и по която СУ „Св. Климент Охридски“ активно участва. За участие в подобни програми се изисква много усърдна работа, намиране на партньори и одобрение на национално и международно ниво на Проекта.

Проектът на лого, който предложихме за лого на целия Проект „Digital and media literacy for sustainable life learning”, №2017-1-LV01-KA219-035418_2, се състезава с държавите-партньори по него, а именно: Италия, Латвия, Румъния, Турция и Франция.

Дизайнът и изработката са на Виктория Барбова от 12 клас, което показва, че талантът, който нашите ученици притежават не остава само на хартия и в час, а намира приложение и то успешно.