Официална церемония по откриване на „Детско полицейско управление”

На 01.10.2018г. в Концертна зала на СУ „Св.Климент Охридски” се състоя официална церемония по откриването на „Детско полицейско управление” в присъствието на началника на I-во Районно Полицейско Управление гр. Добрич.
На церемонията присъстваха зам. кмет „Хуманитарни дейности” при общ. Добрич- д-р Баева, служители от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна помощ”, ”Криминална полиция”, Сектетарят на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни- Наталия Франгова, психолози, обществени възпитатели и хора работещи с деца.
Ръководители на програмата бяха инспектори при ДПС- Нели Павловска и Валентин Димитров.
Директорът на СУ „Св.Климент Охридски” – г-жа Петя Георгиева и началникът на I-во Районно управление на МВР гр. Добрич – гл.инспектор Добромир Пеев подписаха споразумение за съвместна дейност , а доброволците от III г клас положиха клетва да помагат на полицията за по- добър ред и сигурност в страната.
Приет беше етичен кодекс на доброволеца от Детско полицейско управление при СУ”Св. Кл. Охридски”.